Impressjonismens historie

En ny og utrolig spennende utstilling som heter Inventing Impressionism vil snart åpne i Nasjonalgalleriet i London. I dag er impressjonismen og impressjonistene regnet for å være en flott epoke full av talenter og flotte bilder. Men, da det hele startet på 1870-tallet var det ikke så god mottakelse av denne bevegelsen. Denne utstillingen handler Read More