Millennium Bridge

Millennium-broa er den første fotgjengerbroa i London, uten noen form for biltrafikk. Den ble åpnet i år 2000, og det sies at mer enn 90,000 mennesker vandret over broa allerede den første dagen. Siden det har de måttet utføre litt vedlikeholdsarbeid på broa for å sikre den bedre. Men, i 2002 ble den åpnet på ny og den er nå et av de moderne symbolene på London.

Broa er 325 meter lang, den er litt buet, og har form nesten som en „Y”. Utsikten fra broa er vakker, og ved å passere over broa kan du for eksempel gå enkelt til Saint Pauls Cathedral.

Metro: Blackfriars / Mansion House

Millenium Bridge