Stonehenge

Stonehenge regnes for å være en av de mest mystiske turistattraksjoner på jord. Mye arbeid, forskning og penger har blitt brukt for å finne ut mer om stedet, men på spørsmålene om hvorfor, hvordan og når er det fortsatt ingen sikre svar. Man pleier å datere Stonehenge til en gang mellom år 3000 før Kristus og 2000 før Kristus, men det er stort sett alt.

Det er mange interessante legender som knyttes opp i mot Stonehenge. En av de forteller at monumentet ble bygget i Irland, men at trollmannen Merlin tryllet det hele over til England. Andre tror at man brukte Stonehenge til å studere stjernere, men andre igjen mener at Stonehenge har magiske krefter og ikke minst helbredende krefter. Det finnes gravplass også i område, så noen knytter det hele opp mot begravelsesplass og sted for rituelle handlinger. Mange teorier, legender – og absolutt verdt ett besøk.

Hvordan reise til Stonehenge?

Ta toget til Salisbury, og derfra kan du hoppe ombord på en av de såkalte Stonehenge bussene. Det er også mulig å bli med på ferdig arrangerte turer, slik som denne.

Stonehenge